İhrakiye Satışları

Şirketimiz 5015 sayılı akaryakıt tüketim kanunu kapsamında İhrakiye Teslim Şirketi olarak gerekli yasal düzenlemeye uymuş, Türkiye sınırları içinde hava, deniz limanlarına, marinalara ve transit yakıt ihtiyacı duyulan her noktaya gerek ithal ederek, gerekse üreticilerinden temin edip tüm saydığımız bu taşıtların ihrakiye ihtiyaçlarını karşılamaya hak kazanmıştır. Şirketimiz daha çok liman ve marinalarda yakıt tesliminde uzmanlaşmıştır. 

Çanakkale’den Antalya’ya kadar uzanan tüm Ege ve Akdeniz sahilindeki yat limanlarına karayolu ile yabancı bayraklı özel yatlara yakıt ikmali yapılmaktadır. Hız ve güvenin ön planda olduğu bu hizmette 1999 yılından beri hizmet veren prestijli bir ihrakiye teslim şirketidir.